Schedule for School of Education and Communication (HLK)

» Printer-friendly version (opens in a new window)

Your search
DateTeacher
2021-01-27 - 2022-01-27DyAn
DateTimeCourseRoomResourceTeacherGroupMoment
2021-01-27 Wed09:00 – 10:00 DyAnHelene
2021-01-28 Thu10:00 – 11:00 DyAnLönerevision Hanna Sandström.
2021-02-02 Tue09:00 – 12:00 Historia för ämneslärare, 61-90 hp DyAnHistoriedidaktik 2. Obligatorisk föreläsning
Zoomlänk se studieguide på Canvas
2021-02-03 Wed11:00 – 12:00 DyAnLönesamtal
14:30 – 16:30 DyAnMarie
2021-02-04 Thu09:00 – 15:00 DyAn09.00-11.00 APT möte. Sedan HLK dag. 11.00-lunch 12.00?13.00. Avslut 15.00
2021-02-10 Wed09:00 – 13:00 DyAnSAIK 1
2021-02-11 Thu09:00 – 15:00 DyAnSAIK 2
2021-02-15 Mon09:00 – 12:00 Historia för ämneslärare, 91-120 hp DyAnHistoriografi, dk 1, seminarium 5, via zoom: Historiebruk
13:00 – 16:00 Historia för ämneslärare, 1-30 hp Hc319 DyAnFrån år 1000.
Zoomlänk i Canvas
2021-02-16 Tue09:00 – 12:00 Historia för ämneslärare, 1-30 hp Hc319 DyAnSvensk medeltid 1
Zoomlänk i Canvas
13:00 – 16:00 Historia för ämneslärare, 91-120 hp DyAnHistoriografi, dk 1, seminarium 6, via zoom: Historiebruk
2021-02-17 Wed09:00 – 12:00 Historia för ämneslärare, 1-30 hp Hc319 DyAnSvensk medeltid 2
Zoomlänk i Canvas
2021-02-19 Fri12:00 – 13:00 DyAnSeminarium Encells jubileumsbok
2021-02-23 Tue09:00 – 12:00 Historia för ämneslärare, 1-30 hp Hc217 DyAnSvensk medeltid 3
Zoomlänk i Canvas
2021-02-24 Wed09:00 – 12:00 Historia för ämneslärare, 1-30 hp Hc319 DyAnTidigmodern tid
15:30 – 16:30 DyAnKurslagsmöte Weronica. Via teams
2021-02-26 Fri08:00 – 12:00 Historia för ämneslärare, 1-30 hp Hc319 DyAnlitteraturseminarium
2021-03-02 Tue09:00 – 12:00 Historia för ämneslärare, 1-30 hp Hc319 DyAnTidigmodern tid
Zoomlänk i Canvas
2021-03-03 Wed09:00 – 12:00 Historia för ämneslärare, 1-30 hp Hc319 DyAnTidigmodern tid
Zoomlänk i Canvas
2021-03-09 Tue09:00 – 12:00 Historia för ämneslärare, 1-30 hp Hc319 DyAnUtomeuropeiska kulturer
Zoomlänk i Canvas
2021-03-10 Wed09:00 – 12:00 Historia för ämneslärare, 1-30 hp Hc318 DyAnTidigmodern tid
Zoomlänk i Canvas
2021-03-12 Fri09:00 – 12:00 Historia för ämneslärare, 1-30 hp Hc319 DyAnTidigmodern tid
Zoomlänk i Canvas
2021-03-15 Mon10:00 – 17:00 DyAnK4
2021-03-16 Tue08:00 – 09:00 DyAnK4
09:00 – 14:00 Historia för ämneslärare, 1-30 hp DyAnSalstentamen Delkurs 3: Medeltid och tidigmodern tid, 1000?1720, 7,5 hp. OBS! Preliminär tid - se tentamensschema för senaste infon!
2021-03-22 Mon13:00 – 16:00 Historia för ämneslärare, 91-120 hp dinrad, DyAn, heujoh, NLai, SvCJUppsats, dk 3, via zoom: Uppsatsupptakt och inledande handledning

2021-03-26 Fri09:00 – 10:30 Historia för ämneslärare, 61-90 hp dinrad, DyAn, heujoh, NLaiUppsatsupptakt. Sker via zoom. Länk se Canvas.
2021-03-29 Mon14:00 – 16:00 DyAnSenioruniversitetet
2021-04-22 Thu09:00 – 14:00 Historia för ämneslärare, 1-30 hp DyAnOmtentamen #1 Salstentamen Delkurs 3: Medeltid och tidigmodern tid, 1000?1720, 7,5 hp. OBS! Preliminär tid - se tentamensschema för senaste infon!
2021-04-27 Tue09:00 – 11:00 DyAnHandledninsgmöte doktorander Elisabeth
2021-05-29 Sat09:00 – 14:00 Historia för ämneslärare, 1-30 hp DyAnOmtentamen #2 Salstentamen Delkurs 3: Medeltid och tidigmodern tid, 1000?1720, 7,5 hp. OBS! Preliminär tid - se tentamensschema för senaste infon!
2021-06-03 Thu13:00 – 15:00 DyAnSeminarium Encell med m.fl. Helene & Lene Social justice
16:00 – 20:00 Kulturmöten och interkulturell pedagogik Hc317, Hc318, Hc319, Hc320, Hd418 bacjoh, DyAn, HeJo, HMar, SaReExamination
2021-06-08 Tue09:00 – 17:00 Historia för ämneslärare, 91-120 hp dinrad, DyAn, heujoh, NLai, SvCJUppsats, dk 3, via zoom: Uppsatsseminarium. Examination.

2021-06-24 Thu15:30 – 20:00 DyAnKulturmöten & interkulturell pedagogik. Livsberättelser. Kursanvsrig Martin Hugo