Schedule for School of Education and Communication (HLK)

» Printer-friendly version (opens in a new window)

Your search
DateTeacher
2021-01-26 - 2022-01-26LKBM
DateTimeCourseRoomResourceTeacherGroupMoment
2021-01-26 Tue10:00 – 12:00 Projektarbete LKBMKursintroduktion/LIVE ON ZOOM
10:00 – 12:00 Kommunikation och organisation LKBMFöreläsning 2/Forts. socialpsykologi/INSPELAD FÖRELÄSNING
13:00 – 15:00 Projektarbete LKBMFöreläsning 1: Vad är ett projekt? INSPELAD FÖRELÄSNING
2021-01-27 Wed10:00 – 12:00 Projektarbete LKBMFöreläsning 2: Vad är projektledning? INSPELAD FÖRELÄSNING/WeKa
10:00 – 12:00 Kommunikation och organisation LKBM(Q & A), Uppföljningsmöte, förel. 1 & 2/LKBM/LIVE ON ZOOM
2021-01-29 Fri10:00 – 12:00 Projektarbete LKBM(Q & A), Uppföljningsmöte, förel. 1 & 2/LKBM/LIVE ON ZOOM
2021-02-01 Mon10:00 – 12:00 Kommunikation och organisation LKBMFöreläsning 3/Organisationsteori/INSPELAD FÖRELÄSNING
2021-02-02 Tue10:00 – 12:00 Kommunikation och organisation LKBMFöreläsning 4/ Forts. organisationsteori/INSPELAD FÖRELÄSNING
2021-02-04 Thu10:00 – 12:00 Projektarbete LKBMFöreläsning 3: Att skriva projektrapport/LKBM/INSPELAD FÖRELÄSNING
13:00 – 15:00 Kommunikation och organisation LKBM(Q & A), Uppföljningsmöte, förel. 3 & 4/LKBM/LIVE ON ZOOM
2021-02-05 Fri10:00 – 12:00 Kommunikation och organisation LKBMFöreläsning 5/Crisis Management/INSPELAD FÖRELÄSNING
10:00 – 12:00 Projektarbete LKBMFöreläsning 4: Muntlig framställning/LKBM/INSPELAD FÖRELÄSNING
13:00 – 15:00 Kommunikation och organisation LKBM(Q & A), Uppföljningsmöte, förel. 5/LKBM/LIVE ON ZOOM
2021-02-08 Mon10:00 – 12:00 Kommunikation och organisation LKBMFöreläsning 6/sjojen/Organisationskommunikation och digitala medier/LIVE ON ZOOM
2021-02-09 Tue10:00 – 12:00 Kommunikation och organisation LKBMFöreläsning 7/kaliek/LIVE ON ZOOM
10:00 – 12:00 Projektarbete LKBM(Q & A), Uppföljningsmöte, förel. 3 & 4/LKBM/LIVE ON ZOOM
2021-02-10 Wed13:00 – 15:00 Kommunikation och organisation LKBMFöreläsning 8/kaliek/LIVE ON ZOOM
2021-02-11 Thu10:00 – 15:00 Kommunikation och organisation LKBM10:00-12:00 Föreläsning 9/kaliek/LIVE ON ZOOM
13:00-15:00 (Q & A), Uppföljningsmöte, förel. 7, 8, 9/kaliek/LIVE ON ZOOM
2021-02-15 Mon09:00 – 12:00 Kommunikation och organisation LKBMFöreläsning 10/ Filip Kylvåg/advokatfirman MarLaw/Sthlm/Kommunikationsrätt/INSPELAD FÖRELÄSNING
2021-02-16 Tue10:00 – 12:00 Kommunikation och organisation LKBM(Q & A), Uppföljningsmöte, förel. 10/Filip Kylvåg/LIVE ON ZOOM
2021-02-22 Mon10:00 – 12:00 Kommunikation och organisation LKBM(Q & A), Kurssummering- och information inför skriftlig tentamen den 25 februari/LKBM, kaliek/LIVE ON ZOOM
10:00 – 12:00 Projektarbete LKBMFöreläsning 5: Att arbeta med event/Mikael Jansson/INSPELAD FÖRELÄSNING
13:00 – 15:00 Projektarbete LKBMFöreläsning 6: Utställningsmetodik/Mikael Jansson/INSPELAD FÖRELÄSNING
2021-02-24 Wed10:00 – 12:00 Projektarbete LKBM(Q & A), Uppföljningsmöte, förel. 5 & 6/Mikael Jansson/LIVE ON ZOOM
2021-03-09 Tue10:00 – 18:00 Projektarbete LKBMProjektpresentationer/LKBM/LIVE ON ZOOM
2021-03-10 Wed10:00 – 18:00 Projektarbete LKBMProjektpresentationer/Weka/LIVE ON ZOOM
2021-03-11 Thu10:00 – 18:00 Projektarbete LKBMProjektpresentationer/kaliek/LIVE ON ZOOM