Schedule for School of Education and Communication (HLK)

» Printer-friendly version (opens in a new window)

Your search
DateTeacher
2021-03-08 - 2022-03-08SimU
DateTimeCourseRoomResourceTeacherGroupMoment
2021-03-12 Fri09:00 – 16:00 Didaktiskt arbete i förskolan I, Didaktiskt arbete i förskolan I, Didaktiskt arbete i förskolan I, Didaktiskt arbete i förskolan I SimU, svecarTentamen Inspera 1804


På Campus enligt instruktion från tentamensorganisationen
2021-04-06 Tue08:30 – 16:30 Naturvetenskap och teknik i förskolan SimUKursstart och Föreläsning
2021-04-07 Wed09:00 – 12:00 SimUTentamen 1902 LUMK16 bedömning individuell muntlig
2021-04-15 Thu09:00 – 12:00 Naturvetenskap och teknik i förskolan SimUFöreläsning; Naturvetenskap och teknik i förskolan
2021-04-16 Fri09:00 – 12:00 Naturvetenskap och teknik i förskolan SimU
Gästföreläsning: Elin och Hanna
Programmering i förskolan
2021-04-19 Mon08:00 – 17:00 SimUVAL nationell sambedömning
2021-04-20 Tue08:00 – 17:00 SimUVAL nationell sambedömning
2021-04-21 Wed08:00 – 17:00 SimUVAL nationell sambedömning
2021-04-22 Thu08:00 – 17:00 SimUVAL nationell sambedömning
2021-04-23 Fri08:00 – 17:00 SimUVFU II- besök
2021-04-26 Mon08:00 – 17:00 SimUVFU II- besök
2021-04-27 Tue08:00 – 17:00 SimUVFU II- besök
2021-04-28 Wed08:00 – 17:00 SimUVFU II- besök
2021-04-29 Thu08:00 – 17:00 SimUVFU II- besök
2021-04-30 Fri08:00 – 17:00 SimUVFU II- besök
2021-05-03 Mon08:00 – 17:00 SimUVAL bedömning
2021-05-04 Tue08:00 – 17:00 SimUVAL bedömning
2021-05-05 Wed08:00 – 17:00 SimUVAL bedömning
2021-05-06 Thu08:00 – 17:00 SimUVAL bedömning
2021-05-07 Fri08:30 – 16:30 Naturvetenskap och teknik i förskolan Hb221 SimUFöreläsning hållbar utveckling
2021-05-10 Mon08:30 – 16:30 Naturvetenskap och teknik i förskolan Hb221 SimUFöreläsning hållbar utveckling
2021-05-17 Mon08:00 – 17:00 Naturvetenskap och teknik i förskolan Hc216, Hc317, Hc319, Hd419, Hd420, Hd421 hamlil, SimU, sjoemmExaminerande seminarium LNTN17
2021-05-18 Tue08:00 – 17:00 Naturvetenskap och teknik i förskolan Hc317, Hc318, Hc319, Hd419, Hd420, Hd421 hamlil, SimU, sjoemmExaminerande seminarium LNTN17
2021-05-19 Wed08:00 – 17:00 SimUVAL
2021-05-20 Thu08:00 – 17:00 Naturvetenskap och teknik i förskolan joneva, SimU, sjoemmExamination i Vattenledningsparken
2021-05-21 Fri08:00 – 17:00 Naturvetenskap och teknik i förskolan joneva, SimU, sjoemmExamination i Vattenledningsparken
2021-05-24 Mon08:00 - 24:00 ohmcha, SimU, wenkriUUU 1 / VFU UUF
2021-05-25 Tue00:00 - 24:00 ohmcha, SimU, wenkriUUU 1 / VFU UUF
2021-05-26 Wed00:00 - 24:00 ohmcha, SimU, wenkriUUU 1 / VFU UUF
2021-05-27 Thu00:00 - 24:00 ohmcha, SimU, wenkriUUU 1 / VFU UUF
2021-05-28 Fri00:00 - 17:00 ohmcha, SimU, wenkriUUU 1 / VFU UUF
2021-05-25 Tue08:00 – 12:00 Naturvetenskap och teknik i förskolan joneva, SimUhandledning LNTN17 RESERV
2021-05-26 Wed08:00 – 12:00 Naturvetenskap och teknik i förskolan joneva, SimUhandledning LNTN17
2021-05-27 Thu08:00 – 12:00 Naturvetenskap och teknik i förskolan joneva, SimUhandledning LNTN17
2021-05-31 Mon08:00 - 24:00 ohmcha, SimU, wenkriUUU 1 / VFU UUF
2021-06-01 Tue00:00 - 24:00 ohmcha, SimU, wenkriUUU 1 / VFU UUF
2021-06-02 Wed00:00 - 24:00 ohmcha, SimU, wenkriUUU 1 / VFU UUF
2021-06-03 Thu00:00 - 24:00 ohmcha, SimU, wenkriUUU 1 / VFU UUF
2021-06-04 Fri00:00 - 17:00 ohmcha, SimU, wenkriUUU 1 / VFU UUF
2021-06-09 Wed08:00 – 17:00 Naturvetenskap och teknik i förskolan Hb221 joneva, SimUexaminerande redovisning LNTN17
2021-06-10 Thu08:00 – 17:00 Naturvetenskap och teknik i förskolan Hb317 joneva, SimUexaminerande redovisning LNTN17
2021-09-08 Wed08:00 – 19:00 joneva, SimUNaturkurs Götene ev 15.00-19.00
2021-09-29 Wed08:00 – 19:00 joneva, SimUNaturkurs Götene
2021-10-27 Wed08:00 – 19:00 joneva, samlin, SimU, sjoemmNaturkurs Götene
2021-12-08 Wed08:00 – 19:00 SimU, sjoemmNaturkurs Götene
2022-01-12 Wed08:00 – 19:00 joneva, SimUnaturkurs Götene