Schedule for Common premises

» Printer-friendly version (opens in a new window)

Your search
DateTeacher
2020-10-25 - 2021-10-25ThSo
DateTimeCourseRoomResourceTeacherGroupMoment
2020-10-28 Wed08:30 – 16:30 Lärande och utveckling för förskollärare (UVK) ThSoInformationssökning
2020-11-02 Mon10:00 – 12:00 Historia för ämneslärare, 91-120 hp ThSoInformationssökning inför b-uppsats.
2020-11-03 Tue12:30 – 14:30 Utforskande matematik i förskolan ThSoInformationssökning.
Inspelad
2020-11-06 Fri10:00 – 12:00 Historia för ämneslärare, 91-120 hp ThSoSeminarium kring informationssökning inför b-uppsats.
2020-11-10 Tue13:00 – 16:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Zoom HLK ThSoFöreläsning informationssökning inför forskningsdesign följd av drop in-handledning/tid för frågor. Zoom.
2020-11-11 Wed10:00 – 12:00 Socialt arbete, social- och välfärdspolitik, Social Work, Social- and Welfare Policy in a Swedish and International Perspective Gc310 sivann, ThSoAtt söka vetenskaplig litteratur (in Swedish). Gc 310
2020-11-25 Wed10:00 – 12:00 Samhällskunskap för ämneslärare, 31-60 hp ThSoInformationssökning. Zoom.
2020-12-11 Fri08:00 – 12:00 Hc218 ThSo
2020-12-14 Mon13:00 – 16:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) ThSoFöreläsning - Informationssökning följd av drop-in-handledning.
Zoom
14:00 – 16:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) ThSoDrop in-handledning om informationssökning via Zoom.
2020-12-15 Tue10:00 – 11:30 Matematik III för grundlärare 4-6 carmon, ThSoIntroduktion individuell skrivuppgift
Informationssökning inför enskild skrivuppgift
via zoom
med Sofia Nodén
2020-12-17 Thu16:30 – 19:00 Skolnära forskningsmetoder och forskningsdesign, VAL C3028 ThSoInformationssökning
2021-01-27 Wed10:00 – 12:30 C3028 lecrob, rytcat, ThSoSystematic information searching when writing a literature review
Educare
2021-03-03 Wed10:00 – 12:00 C3028 lecrob, rytcat, ThSoInformation search, tutoring session at the library.
Educare