Schedule for School of Engineering (JTH)

» Printer-friendly version (opens in a new window)

Your search
DateCourse
2019-11-19 - 2020-11-19TBVN19_V20_T0011
DateTimeProgrammeRoomResourceTeacherGroupMoment
2020-01-14 Tue13:00 – 14:45 TGLU7H17 E4304 JagAnnFöreläsning
2020-01-15 Wed10:00 – 11:45 TGLU7H17 E3231 JagAnnFöreläsning
13:00 – 14:45 TGLU7H17 E3231 JagAnnFöreläsning
2020-01-21 Tue15:00 – 16:45 TGLU7H17 E4304 JagAnnSeminarium IMRAD Introduktion
2020-01-22 Wed10:00 – 11:45 TGLU7H17 E3231 JagAnnSeminarium Etik
13:00 – 14:45 TGLU7H17 E3231 JagAnnSeminarium Etik & Instruktion för mini-review (individuell inlämningsuppgift)
2020-01-28 Tue13:00 – 14:45 TGLU7H17 E4304 JagAnnFöreläsning Mätmetodik Gästföreläsare Maria Nilsson Tengelin
2020-01-29 Wed10:00 – 11:45 TGLU7H17 E3231 JagAnnLaboration mätmetodik med Maria Nilsson Tengelin
13:00 – 14:45 TGLU7H17 E3231 JagAnnLaboration mätmetodik med Maria Nilsson Tengelin
2020-02-04 Tue13:00 – 14:45 C3028 hjomarInformationssökning inför examensarbete, belysning
13:00 – 14:45 TGLU7H17 JagAnnAtt söka vetenskaplig information med Margareta Hjort
2020-02-05 Wed10:00 – 11:45 TGLU7H17 E3231 JagAnnFöreläsning Metodik i vetenskapliga studier
13:00 – 14:45 TGLU7H17 E3231 JagAnnSeminarium IMRAD Material och metoder
2020-02-19 Wed08:00 – 09:45 TGLU7H17 E3231 JagAnnDelavstämning mini-review (individuell inlämningsuppgift)
10:00 – 11:45 TGLU7H17 E3231 JagAnnFöreläsning Hållbarhet
13:00 – 14:45 TGLU7H17 E3231 JagAnnSeminarium IMRAD Resultat
2020-02-26 Wed08:00 – 09:45 TGLU7H17 E3231 JagAnnFöreläsning och Seminarium Hållbarhet gästföreläsare Marika Andersson Nacka kommun
10:00 – 11:45 TGLU7H17 E3231 JagAnnFöreläsning och Seminarium Hållbarhet gästföreläsare Marika Andersson Nacka kommun
13:00 – 14:45 TGLU7H17 E3231 JagAnnFöreläsning och Seminarium Hållbarhet gästföreläsare Marika Andersson Nacka kommun
2020-03-02 Mon13:00 – 14:45 TGLU7H17 E1217 JagAnnSlutredovisning mini-review
15:00 – 16:45 TGLU7H17 E4304 JagAnnSeminarium IMRaD Disk & frågetillfälle mini-review
2020-03-03 Tue10:00 – 11:45 TGLU7H17 E1418 JagAnnSeminarium Vetenskap i belysningsplaneringen Hillevi H
13:00 – 14:45 TGLU7H17 E4304 JagAnnSeminarium Vetenskap i belysningsplaneringen Hillevi H & gäster
2020-03-04 Wed10:00 – 11:45 TGLU7H17 E3231 JagAnnFöreläsning Jan Ejhed
13:00 – 14:45 TGLU7H17 E3231 JagAnnFöreläsning Jan Ejhed
2020-03-10 Tue12:00 – 12:45 TGLU7H17, TGLU7H18, TGLU7H19 E1017 AdMa, AKar, arimyr, JagAnn, PeMi, RoJo, wanulrLunchseminarium med ITAB. Produkt och projekt-visning. Anmälan för lunch senast 3mars till andreas.timen@itab.com
2020-03-24 Tue12:00 – 12:45 TGLU7H17, TGLU7H19 E1017 AdMa, AKar, JagAnn, PeMi, RoJo, wanulrLunchseminarium med Zero Belysning. Anmälan till Torbjörn via mail. Se inbjudan via mail/PIM.
We use cookies on JU.se. By continuing to use this site you accept the use of cookies. More information