Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Financial Accounting 7,5 Credits

Course Contents

• Grundläggande ekonomiska begrepp
• Externredovisningens syfte
• Externredovisningens regelverk
• Bokföring av affärshändelser
• Värdering och periodisering i samband med bokslut
• Upprättande av årsbokslut
• Analys och tolkning av årsredovisning

Prerequisites

General entry requirements and English B, Mathematics C, Civics A

Level of Education: Undergraduate G1N
Course code/Ladok code: ACAG13
The course is conducted at: Jönköping International Business School

Previous and ongoing course occasions

Type of course
Program
Study type
Campus
Semester
Autumn 2020: Aug 17 - Oct 25
Rate of Study
50%
Location
Jönköping
Time
Day
Course coordinator
Oskar Eng
Examiner
Oskar Eng
Tuition fees do NOT apply for EU/EEA citizens or exchange students
12500kr
Syllabus
HTML  PDF
Application code
HJ-J0110
Last modified 2020-09-09 09:44:09

Content updated 2020-08-25