Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Externredovisning och revision 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen är en fortsättning på den grundläggande kursen Affärsredovisning och består av två delar där den första delen behandlar teori och regelverk inom området externredovisning (inklusive finansierings- och kassaflödesanalyser). Med avseende på regelverket läggs stor vikt vid de internationella standarder som ges ut av IASB (International Accounting Standards Board) och som benämns IAS (International Accounting Standards) eller IFRS (International Financial Reporting Standards), hur dessa kan förstås ur ett teoretiskt perspektiv, samt i relation till nationella lagar och standarder. Den andra delen av kursen behandlar den lagstadgade revisionens syfte och process - hur revisorn kontrollerar att företagens redovisningspraktik överensstämmer med gällande lagar och standarder, samt de regler som styr revisionen och revisorns arbete.

Förkunskapskrav

30 hp företagsekonomi eller nationalekonomi inklusive Affärsredovisning, 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: ACEK13
Kursen ges vid: Jönköping International Business School

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 34 - vecka 43
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Timur Uman
Kursansvarig
Andreas Jansson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
12500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-J0111
Last modified 2020-08-27 13:32:05

Content updated 2020-08-25