Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Statistiska metoder (Statistical Methods) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen omfattar kvantitativ metodik och statistiska analyser praktiskt applicerade i SPSS-miljö. Kursen omfattar analytisk statistik; hypotesprövning, parametriska och icke-parametriska analysmetoder, multipel linjär regression, log-linjär regression, reliabilitetskontroll och viss faktoranalys.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 240 hp varav 60 hp på avancerad nivå, inklusive examensarbete 15 hp. Kursen förutsätter statistisk kunskap på grundnivå. Förtrogenhet med SPSS som datahanteringsprogram rekommenderas.

Utbildningsnivå: Forskarnivå XXX
Kurskod/Ladokkod: FHSTA37
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
FORS
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Hösten 2020: vecka 45 - vecka 03 2021
Studietakt
50%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Ida Karlsson
Examinator
David Rusaw
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-FH019
Last modified 2020-06-29 10:16:05

Content updated 2020-08-25