Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Vetenskapsteori (Theory of Science) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

- vetenskapsteoretiska traditioner, centrala begrepp och inriktningar
- positivism, Popper och paradigm
- socialkonstruktionism, kritisk realism och feminism
- samtida diskussioner inom vetenskapsteori
- skillnader mellan ontologi, epistemologi och metodologi.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 240 hp varav 60 hp på avancerad nivå, inklusive examensarbete 15 hp.

Utbildningsnivå: Forskarnivå XXX
Kurskod/Ladokkod: FHVET37
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
FORS
Studieform
Campus
Termin
Våren 2022: vecka 04 - vecka 13
Studietakt
50%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Aimée Ekman
Examinator
Susanne Gustafsson
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-FH020
Last modified 2021-12-21 07:44:27