Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

An Occupational Perspective of Health I 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Aktivitetens betydelse för hälsa är fokus i denna kurs, liksom ansvar för hälsa ur ett aktivitetsperspektiv. Dessutom behandlas i kursen genus och omgivningsfaktorers betydelse för hälsa. Utvärdering av forsknings- och utvecklingsarbete med fokus på aktivitetens betydelse för hälsa är också en del i kursen. Efter avslutade studier ska du självständigt kunna systematisera och använda forskningsresultat om aktivitetens betydelse för att främja och återskapa hälsa i praktisk verksamhet.

Kursinnehåll

- occupational theories
- gender perspective
- environmental factors
- sustainable health and sustainable development

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om minst 90 hp inom arbetsterapi eller motsvarande.

Urvalsregler

Avancerad nivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: HA1R22
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Kurstillfällen öppna för ansökan

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Hösten 2024: vecka 35 - vecka 44
Studietakt
50%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Platser
0
Examinator
Inger Jansson
Kursansvarig
Frida Lygnegård
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-11197

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Hösten 2024: vecka 35 - vecka 44
Studietakt
50%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Examinator
Inger Jansson
Kursansvarig
Frida Lygnegård
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H4251
Last modified 2024-06-13 13:24:00