Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Arbetsterapi, verksamhetsförlagd utbildning på nya arenor 10,5 hp

Kursinnehåll

Delkurs: Arbetsterapi, verksamhetsförlagd utbildning på nya arenor, 7,5 hp
- arbetsterapeutiska metoder och strategier på nya arenor
- entreprenöriellt förhållningsätt inom arbetsterapi
- samverkan med olika aktörer
- professionellt förhållningssätt
Delkurs: Professionella perspektiv i samverkan, 3 hp
- teamteori
- kommunikation
- evidensbaserad verksamhet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutad kurs Arbetsterapi i yrke och forskning, 30 hp och 60 hp från kurserna Aktivitet och utveckling genom hela livet, 30 hp och Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom, 30 hp, Arbetsterapi och aktivitetsproblem genom hela livet, 9 hp, Arbetsterapi, verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp, Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid ohälsa och utsatta livssituationer, 9 hp (eller motsvarande kunskaper). Delkursen Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp i kursen Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom, 30 hp samt kurserna Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp ska vara avslutade. Kursen Arbetsterapi, verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp ska vara avslutad för att få påbörja delkursen: Arbetsterapi, verksamhetsförlagd utbildning på nya arenor, 7,5 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HAAN11
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 08
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Eva-Marie Sundkvist
Kursansvarig
Eva Edström
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
21000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1035

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 09 - vecka 13
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Eva Edström
Examinator
Eva-Marie Sundkvist
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
21000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1052
Last modified 2021-04-09 10:35:14

Content updated