Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Hälsokommunikation 7,5 hp

Kursinnehåll

- teoretiska perspektiv på kommunikation och samtal
- samtalsmetoder
- förhållningssätt i relation till samtal
- olika samtalssituationer och villkor för samtal
- begreppen coping, följsamhet och känsla av sammanhang kopplat till bemötande och tillämpning
- vårdsituationer, t ex tandvårdsrädsla
- grundläggande samtalsmetodik

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser i Oral hälsa, introduktion, 7,5 hp, Anatomi och fysiologi, grundkurs, 7,5 hp, Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi - inriktning oral hälsa, 7,5 hp och Patofysiologi och farmakologi, inriktning oral hälsa, 7,5 hp och även genomgångna kurser i Människan i ett livscykelperspektiv, 10,5 hp, Oral hälsa, beslutsgrundande teori och klinisk tillämpning, 12 hp och Vetenskaplig grundkurs, 7,5 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: HHKN10
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 35 - vecka 39
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Aimée Ekman
Examinator
Nina Gunnarsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H0207
Last modified 2020-06-03 09:06:49

Content updated 2020-08-25