Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Oral hälsa i ett samhällsperspektiv 7,5 hp

Kursinnehåll

- globala och nationella mål för tandvården
- hälsomodeller
- hälsopedagogik
- transformativt och coachande ledarskap
- tandvårdsrädsla
- hållbar utveckling och arbetsliv
- människosyn och mänskliga rättigheter
- hälsoekonomi
- entreprenörskap

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser i Oral hälsa, introduktion, 7,5 hp, Anatomi och fysiologi, grundkurs, 7,5 hp, Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi – inriktning oral hälsa, 7,5 hp, Patofysiologi och farmakologi, inriktning oral hälsa, 7,5 hp, Människan i ett livscykelperspektiv, 10,5 hp, Oral hälsa, beslutsgrundande teori och klinisk tillämpning, 12 hp, Vetenskaplig grundkurs, 7,5 hp, Hälsokommunikation, 7,5 hp, Oral hälsa, beslutsfattande teori och behandling vid oral sjukdom, 15 hp och Orala hälsans bestämningsfaktorer 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HORN19
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 35 - vecka 44
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Lena Patomella
Examinator
Kristina Berggren
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H0218
Last modified 2020-06-03 09:10:06

Content updated 2020-08-25