Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Personcentrerat och familjefokuserat förhållningssätt vid vård av äldre 7,5 hp

Kursinnehåll

- etik
- familjefokuserad omvårdnad
- personcentrerad vård
- samtal med äldre, anhöriga och familj
- samtalsmetodik och samtalsanalys.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet omfattande sjuksköterskeexamen om 180 hp eller filosofie kandidatexamen i vårdvetenskap eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: HPFR20
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
2
Termin
Hösten 2020: vecka 46 - vecka 02 2021
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Blandade tider
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H0296
Last modified 2020-08-24 09:44:12

Content updated 2020-08-25