Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Psykisk hälsa och ohälsa hos äldre 7,5 hp

Kursen ger kunskaper om vad som kan anses vara psykisk hälsa och ohälsa hos äldre. Vanligt förekommande psykiska sjukdomar i åldrandet behandlas i kursen samt utredning och behandling. Bemötande och förhållningssätt till äldre personer med psykisk ohälsa utgör en betydande del av kursen.

Kursinnehåll

- äldres psykiska hälsa och det förebyggande arbetet
- psykisk ohälsa, psykiska sjukdomar och tillstånd under åldrandet
- utredning, behandling, vård och omsorg
- bemötande utifrån ett personcentrerat förhållningssätt
- etiska aspekter
- anhörigas situation
- ensamhet hos äldre

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt minst ett års arbete inom psykiatri eller vård och omsorg av äldre, eller motsvarande kunskaper.

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: HPHG16
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Våren 2024: vecka 14 - vecka 23
Studietakt
50%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Platser
0
Kursansvarig
Rosita Nyman
Examinator
Lena Östlund
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-21182
Last modified 2024-06-17 13:31:17