Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Radiografi - Primär bildgranskning och bildbehandling vid akuta skador i extremiteterna, I 7,5 hp

Kursen syftar till att studenten ska få fördjupad kunskap och förståelse gällande normala anatomiska variationer och vanligt förekommande patologiska förändringar vid akuta skador. Dessutom ska studenten utifrån kunskap om optimerade bildrekonstruktionsmetoder kunna bedöma och analysera bildkvalitet anpassad för rörelseapparatens extremiteter inom konventionell röntgenundersökning.

Kursinnehåll

- normala anatomiska variationer inom rörelseapparatens extremiteter
- patologi inom rörelseapparatens extremiteter
- differentialdiagnoser
- bedöma bildkvalitet
- den peri-radiografiska processen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt röntgensjuksköterskeexamen, 180 hp eller motsvarande kunskaper.

Urvalsregler

Avancerad nivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: HRPR25
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
3
Termin
Våren 2024: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
25%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Platser
0
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-21222
Last modified 2024-01-18 13:29:00