Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer 15 hp

Kursinnehåll

- teorier, modeller, begrepp och metoder inom omvårdnad
- etik
- lagar och författningar
- förebyggande, rehabiliterande och palliativ omvårdnad
- tillämpning av omvårdnadsprocessen samt dokumentation i komplexa omvårdnadssituationer inom allmänsjuksköterskans kompetensområde
- principer, metoder och tekniker i omvårdnad
- läkemedelshantering
- informationsteknik
- interprofessionell teamsamverkan
- kompetensutveckling
- metodförbättring och kvalitetssäkring
- vårdmiljö

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om minst 75 hp inklusive Vetenskaplig grundkurs 7,5 hp, Introduktion till omvårdnad, 7,5 hp, Personcentrerad omvårdnad I, 15 hp och Personcentrerad omvårdnad II, 15 hp eller motsvarande samt genomgången kurs Ledarskap i personcentrerad omvårdnad, 7,5 hp och Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer, 15 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HTPN19
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 35 - vecka 44
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Lena Haraldsson
Examinator
Charlotta Wikström
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
30000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H0238

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 42 - vecka 51
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Lena Haraldsson
Examinator
Charlotta Wikström
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
30000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H0239
Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 35 - vecka 44
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Lena Haraldsson
Examinator
Charlotta Wikström
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
30000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H0293
Last modified 2020-08-17 12:56:24

Content updated 2020-08-25