Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Socialt arbete, verksamhetsförlagda studier I 7,5 hp

Kursinnehåll

- socialtjänstens organisation
- utredningsprocessen i ärenden inom socialtjänsten, från anhängiggörande till avslutat ärende
- sekretess
- rollen som myndighetsutövare
- samverkan
- vistelsebegreppet och dess innebörd
- rättssäker dokumentation och dess betydelse för såväl enskild som myndighet
- ansökan/anmälan
- beslut och beslutsformuleringar
- upprättande av vårdplan och genomförandeplan
- uppföljning av ärenden och insatser
- kommunicering och delgivning
- avslag och besvärshänvisning
- omprövning, överklagan och överprövning
- informationsinhämtning genom samtal
- mandat att fatta beslut, delegationsordning
- tillsyn och rättssäkerhet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser i Socialt arbete, profession och kunskapsområde, 15 hp, Socialt arbete, social- och välfärdspolitik, 7,5 hp, Vetenskaplig grundkurs, 7,5 hp, Psykologiska perspektiv i socialt arbete, 15 hp, Samhällsvetenskapliga perspektiv i socialt arbete, 15 hp samt genomgångna kurser Civilrätt 7,5 hp, Förvaltningsrätt, 7,5 hp, Socialrätt, 7,5 hp och Socialt arbete, utredning, handläggning och dokumentation, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: HV1N16
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 35 - vecka 39
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Anneli Edin
Examinator
Birgitta Ander
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H0241
Last modified 2020-09-18 08:33:39

Content updated 2020-08-25