Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning I 7,5 hp

Kursen behandlar fem teman som är valda utifrån centrala komponenter i studenthandledning. Teman är kunskapssyn och värdegrund, lagar och förordningar, pedagogiska teorier och modeller, utvärdering och bedömning och etik. Diskussion och reflektion över dina egna och andra kursdeltagares erfarenheter av handledning är ett centralt inslag i kursen.

Kursinnehåll

  • Kunskapssyn och värdegrund
  • Lagar och förordningar
  • Pedagogiska teorier och modeller
  • Utvärdering och bedömning
  • Etik

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt högskoleexamen inom något av följande huvudområde; vård, socialt arbete, arbetsterapi, biomedicinsk laboratorievetenskap, ortopedteknik, radiografi, socialt arbete alt. oral hälsovetenskap eller motsvarande om minst 120 hp samt två års yrkeserfarenhet.

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: HVEN10
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 19
Studietakt
25%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Dag
Platser
30
Kursansvarig
Anneli Edin
Examinator
Thorbjörn Ahlgren
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-21224
Last modified 2020-12-02 07:27:43

Content updated