Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Vetenskapsteori och vetenskaplig metod 3,8 hp

Kursinnehåll

- olika forskningsansatser inom förbättringsvetenskapen; kvalitativa, kvantitativa metoder samt mixed methods
- datainsamlings- och analysmetoder utifrån förbättringsvetenskapen
- tillförlitlighet i forskningsprocessen
- forskningsetiska överväganden
- att skriva en forskningsplan

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser Förbättringskunskap I, 5 hp och II, 5 hp, Drivkrafter och inspirationskällor för förbättringsarbete, 5 hp, Patientens/brukarens perspektiv, 5 hp och Systemtänkande: organisering, ledning och styrning av omsorg samt hälso- och sjukvård, 10 hp

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1F
Kurskod/Ladokkod: HVMS25
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Våren 2021: vecka 14 - vecka 23
Studietakt
25%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Examinator
Sofia Kjellström
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
8100kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1134
Last modified 2020-12-14 11:32:37

Content updated