Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Att möta nyanlända barn och ungdomar 7,5 hp

Hur kan goda förutsättningar för lärande och utveckling skapas för att nyanlända barn och unga ska bli delaktiga och inkluderade i vårt samhälle? Hur tillvaratas deras förmågor? I kursen identifieras och diskuteras möjligheter och svårigheter, som utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv främjar respektive hindrar lärande och utveckling för målgruppen. Det kan handla om olika verksamheter som exempelvis förskola/skola, vård/omsorg, fritidsverksamhet.

Kursinnehåll

  • Sociala processer och interkulturella relationer
  • Migration i ett strukturellt och individuellt perspektiv
  • Etnicitet, integration, mångfald, intersektionalitet
  • Kommunikation, samverkan, bemötande och förhållningssätt
  • Inkluderingsprocesser och delaktighet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutad kurs Specialpedagogik, grundkurs, 7,5 hp eller motsvarande.

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: LAMK17
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Våren 2023: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
25%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Platser
25
Kursansvarig
Gun Sand
Examinator
Gun Sand
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-22622
Last modified 2023-11-21 10:18:29