Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Bild i förskolans verksamhet 7,5 hp

Kursen erbjuder en orientering kring bildskapandeverksamhet i förskolan inom såväl traditionella som digitala och mer nyskapande tekniker. Under kursen kommer vi arbeta både praktiskt och teoretiskt med bildskapande utifrån gällande styrdokument. Vi kommer också att arbeta med frågor kring den pedagogiska miljön och estetiska lärprocessers betydelse för barns lärande.

Kursinnehåll

  • Bildlaborativa övningar i två- och tredimensionella material och tekniker
  • Pedagogisk miljö
  • Bildsamtal
  • Hållbarhet
  • Samtidskonst
  • Fantasi, kreativitet estetiska lärprocesser

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt anställning inom förskola eller pågående förskollärarutbildning.

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: LBFG19
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kommande kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Campus
Termin
Våren 2022: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
25%
Ort
Jönköping
Kurstid
Kväll
Platser
20
Kursansvarig
Linda Baccstig
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-22681
Last modified 2021-11-30 08:39:45