Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Barns språkliga lärande och kommunikation i förskolan 15 hp

Kursinnehåll

Delkurs 1: Barns tidiga språkliga lärande och kommunikation, 7,5 hp
Childrens early language learning and communication, 7,5 creditsInnehåll
  • Barns tidiga språk och kommunikation i relation till meningsskapande, tänkande, lek, musik och lärande
  • Teorier kring barns tidiga språkutveckling i ett första– och flerspråkperspektiv
  • Förskolläraruppdraget kring språk och kommunikation utifrån styrdokument och forskning
  • Observation, dokumentation och analys av samtal

Examination och betyg
Betygsgraderna utgörs av Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG).

Delkursen examineras genom följande moment:
Workshop, 1 hp, U/G
Litteraturseminarium, 2,5 hp, U/G
Individuell inlämningsuppgift Barns språkliga lärande - teori, 4 hp, U/G/VG


Delkurs 2: Förskolan som litteracitetspraktik, 7,5 hp
Preschool as a Literacy Practice, 7,5 credits

Innehåll
  • Förskolan som bokpraktik – barnlitteratur och berättande relaterat till barns språkliga lärande och meningsskapande
  • Literacy och multimodalitet - semiotiska resurser relaterat till barns språkliga lärande
  • Aktiviteter och miljöer i förskola och förskoleklass relaterat till text, tecken och symboler
  • Teoretiska perspektiv på barns tidiga skriftspråkslärande, relationen mellan tal- och skriftspråk

Examination och betyg
Betygsgraderna utgörs av Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG).

Delkursen examineras genom följande moment:
Seminarium, 3,5 hp, U/G
Individuell inlämningsuppgift Literacitet, 4 hp, U/G/VG

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 30 hp inom förskollärarutbildningen varav 22,5 hp UVK ska ingå. Genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-2) eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LBLN16
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 34 - vecka 43
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Emma Sjögren
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L0243
Last modified 2020-06-08 10:22:49

Content updated 2020-08-25