Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Barns språkutveckling genom estetiska lärprocesser 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som studerar till eller är verksam förskollärare och vill lära dig mer om hur estetiska lärprocesser kan stödja ett språkutvecklande arbete i förskolan. I kursen belyser vi bland annat miljöns betydelse för lärandet. Du kommer även få möta och pröva olika material och hantverkstekniker, såväl traditionella som digitala, och hur de kan tillämpas i pedagogisk verksamhet.

Se mer information här: https://www.youtube.com/watch?v=f7pL86xwYMA

Kursinnehåll

• Språkutvecklande arbetssätt
• Skapande i två- och tredimensionella tekniker och material
• Pedagogiska miljöer
• Gestaltning och berättande med så väl hantverksmässiga som digitala tekniker
• Estetiska lärprocesser

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt förskollärarexamen eller pågående förskollärarutbildning

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: LBSN12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Campus
Termin
Våren 2024: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
25%
Ort
Jönköping
Kurstid
Kväll
Platser
25
Kursansvarig
Isabel Wiberg
Examinator
Isabel Wiberg
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-22746
Last modified 2024-04-18 14:34:42