Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Barn, unga och vuxna i komplicerade livssituationer 7,5 hp

I kursen behandlas socioemotionell problematik, bakomliggande orsaker och symptom. Du förväntas utveckla kunskap och förståelse inom ämnet, men också en handlingsberedskap och förmåga att hitta stödåtgärder för individer/grupper. Förebyggande arbete samt betydelsen av bemötande/förhållningssätt är centralt. Kursen är en bland flera specialpedagogiska kurser som erbjuds eller som är under utveckling.

Kursinnehåll

  • Bakomliggande orsaker, t.ex. individer i utsatta psykosociala miljöer, kränkande behandling/utanförskap/mobbning, akuta krissituationer/trauman
  • Svårigheter som kan uppstå, t.ex. koncentrationssvårigheter, inåtvändhet, utagerande beteende, anknytningsproblematik
  • Specialpedagogiska strategier, bemötande och förhållningssätt
  • Samverkan och förebyggande arbete på olika nivåer
  • Styrdokument, handlingsplaner och anmälningsplikt

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Specialpedagogik, grundkurs, 7,5 hp eller motsvarande.

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: LBUK14
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
3
Termin
Hösten 2019: vecka 34 - vecka 03 2020
Studietakt
25%
Ort
Jönköping
Kurstid
3 heldagar på HLK spridda under terminen. För övrigt sker studierna via webbplattformen Pingpong.
Platser
40
Kursansvarig
Git Blomberg
Examinator
Git Blomberg
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-12647

Content updated 2019-12-19

Education
Content updated 2015-06-24
We use cookies on JU.se. By continuing to use this site you accept the use of cookies. More information