Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Barn, unga och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 7,5 hp

I kursen behandlas neuropsykiatriska funktionsnedsättningar utifrån ett tvärvetenskapligt synsätt. Du förväntas utveckla kunskap om hur olika specialpedagogiska strategier kan bidra till individens delaktighet, utveckling och lärande. Kursen är en bland flera specialpedagogiska kurser som erbjuds eller som är under utveckling.

Kursinnehåll

  • Diagnoser inom det neuropsykiatriska området: ADHD och autismspektrumtillstånd
  • Specialpedagogiska strategier såsom bemötande, förhållningssätt och förebyggande konflikthantering
  • Seriesamtal och sociala berättelser
  • Delaktighet och lärande med fokus på individens förmågor och förutsättningar i relation till omgivningens krav och förväntningar

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Specialpedagogik, grundkurs, 7,5 hp eller motsvarande.

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: LBUK18
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2019: vecka 34 - vecka 03 2020
Studietakt
25%
Ort
Jönköping
Kurstid
Kväll
Platser
30
Kursansvarig
Git Blomberg
Examinator
Git Blomberg
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-12753

Content updated 2019-12-19

Education
Content updated 2015-06-24
We use cookies on JU.se. By continuing to use this site you accept the use of cookies. More information