Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Barn, unga och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, fördjupningskurs 7,5 hp

Kursen är en fördjupningskurs som bygger vidare på kursen ”Barn, unga och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar”. I kursen förväntas du kunna utveckla, bredda och fördjupa dina kunskaper och perspektiv på innebörden av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar utifrån ett mångvetenskapligt perspektiv. Fokus läggs på främjande, förebyggande och åtgärdande insatser på olika nivåer.

Kursinnehåll

  • Främjande, förebyggande och åtgärdande insatser på skol- grupp- och individnivå
  • Utgångspunkter för utredning och praktisk omsättning av analyserade behov på olika nivåer
  • Teorier, perspektiv och aktuell forskning
  • Individers möjlighet till delaktighet/Inifrånperspektiv
  • Kritisk granskning av hur neuropsykiatriska funktionsnedsättningar belyses och behandlas på olika beslutsnivåer och i media

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutad kurs Specialpedagogik, grundkurs, 7,5 hp eller motsvarande och genomgången kurs Barn, unga och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 7,5 hp, eller motsvarande.

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LBVK12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Våren 2024: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
25%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Flexibel förutom fyra digitala träffar kl. 13.00-17.00 spridda över terminen.
Platser
30
Kursansvarig
Camilla Norén
Examinator
Camilla Norén
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-22789
Last modified 2024-04-18 14:34:22