Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Didaktiskt arbete i förskolan II 15 hp

Kursinnehåll

  • Teorier inom lek, utforskande, lärande och omsorg i relation till subjektskapande
  • Lek
  • Flerspråkighet
  • Språklig medvetenhet
  • Estetiska lärprocesser
  • Undervisningsbegreppet
  • Jämställdhet
  • Förskollärarprofessionen
  • MIK/IKT

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 120 hp inom förskollärarutbildningen varav 60 hp förskolepedagogik där kursen Didaktiskt arbete i förskolan I, 15 hp, ska ingå samt påbörjat Examensarbete för förskollärare eller motsvarande kunskaper..

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: LD2R26
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 34 - vecka 43
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Charlotte Öhman
Examinator
Cathrine Ryther
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L0300
Last modified 2020-06-09 08:45:46

Content updated 2020-08-25