Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Digitalization and Implementation Processes in School 2 (DIP II) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Den här kompletterande fortsättningskursen förbereder skolledare, lärare och forskare för att fatta välgrundade beslut och vidta balanserade åtgärder angående digitalisering i skolan.

Digitaliseringen av utbildningssektorn är en av de mest brännande frågorna nationellt och internationellt. Trots globala gap, har skolor i många länder en relativt lång historia av att använda digitala verktyg. Men är det tillräckligt att implementera digitala verktyg om undervisningsmetoderna fortfarande är desamma? För att fullt ut dra nytta av fördelarna med digitala verktyg och resurser i skolan, krävs en bedömning av det pedagogiska eller administrativa mervärdet, samt av om verktyg bara har ett nyhetsvärde och/eller innebär begränsningar. Oavsett nationella regleringar och mål, genomförs den reella digitaliseringen i skolsammanhang, på en lokal nivå. I fokus på denna kurs är ett individuellt, praktiskt fältarbete inom digitalisering och implementeringsprocesser. Med ett internationellt perspektiv kommer digitaliseringsprocesser att granskas i både nationella och globala sammanhang.

Digitalisering och implementeringsprocesser i skolan, 2 (DIP II) är en kurs på avancerad nivå och en fortsättningskurs till Digitalisering och implementeringsprocesser i skolan, 1 (DIP I). Syftet med kursen är att
implementera teoretiska perspektiv från DIP i praktiken.

Kursinnehåll

  • Praktiskt fältarbete med fokus på digitalisering och implementeringsprocesser

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp med minst 90 hp inom utbildningsvetenskap, samhällsvetenskap eller ett relaterat område, inklusive ett självständigt arbete, samt genomgången kurs Digitalisering och implementeringsprocesser i skolan eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska 6/B. Dispens ges från kravet i svenska.

Urvalsregler

Avancerad nivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: LD2S20
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Våren 2022: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
25%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Platser
20
Examinator
Ylva Lindberg
Kursansvarig
Ylva Lindberg
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-22709
Last modified 2021-10-26 10:25:23