Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Elever i teoretiska svårigheter - specialpedagogiska perspektiv på lärande och undervisning 7,5 hp

I kursen diskuteras hur du med stöd i specialpedagogiska perspektiv och teorier kan utveckla din undervisning för att möta elevers skilda behov. I kursen ägnas särskilt fokus åt grundskolans elever som är i behov stöd i sitt teoretiska och abstrakta tänkande för att kunna utveckla de förmågor som läroplanens centrala innehåll och kunskapskrav uttrycker. Kursen syftar till att utveckla dina kunskaper kring hur man på skol-, grupp och individnivå skapar förutsättningar för delaktighet och tillgängliga lärmiljöer för alla elever i klassen. Kursen riktar sig i första hand till dig som är lärare i förskoleklass eller grundskola.

Kursinnehåll

  • Specialpedagogiska perspektiv på delaktighet och lärande
  • Lärande för elever som behöver stöd i teoretiskt och abstrakt tänkande
  • Tillgänglig lärmiljö
  • Utveckla, genomföra och utvärdera för en inkluderande och differentierad undervisning
  • Klassrummets utformning för delaktighet och lärande
  • Grundskolans kunskapskrav i mötet med elevers olikheter

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Specialpedagogik, grundkurs, 7,5 hp, eller motsvarande.

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LETK11
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kurstillfällen öppna för ansökan

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Hösten 2024: vecka 34 - vecka 03 2025
Studietakt
25%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Digitala sammankomster ca var tredje vecka på eftermiddagstid (15.00-18.00)
Platser
30
Examinator
Helena Svanängen
Kursansvarig
Helena Svanängen
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
12375kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-12816
Last modified 2024-05-29 15:55:53