Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Historia för ämneslärare 7-9, 31-60 hp 30 hp

Kursinnehåll

Delkurs 1: Historiedidaktik, 7,5 hp
History Didactics, 7.5 credits

Innehåll
• Historiedidaktiska perspektiv på historia i samhället och skolan
• Historieundervisning i mångkulturell miljö
• Undervisningsstrategier, bedömning och betygsättning i historieämnet.

Examination:
Delkursen examineras genom tre individuella skriftliga inlämningsuppgifter som seminariebehandlas.

Delkurs 2: Kallt krig och globalisering, efter 1945, 5 hp
Cold War and Globalization, after 1945, 5 credits

Innehåll
• Översikt av det historiska förloppet efter 1945
• Sverige, Norden och övriga Europa uppmärksammas komparativt med globala utblickar

Examination
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen.

Delkurs 3: Tematiska studier, 5 hp
Thematic Studies, 5 credits

Innehåll
  • Två tematiska studier inom historievetenskap, specificeras i separat studieguide.
Examination
Delkursen examineras genom två individuella skriftliga inlämningsuppgifter som seminariebehandlas.

Delkurs 4: Historisk metod, 5 hp
Historical Method, 5 credits

Innehåll
• Historia som vetenskap
• Övningar och tillämpningar av historisk metod

Examination
Delkursen examineras genom ett seminarium och en individuell skriftlig tentamen.

Delkurs 5: Fördjupningstema, 7,5 hp
In-Depth Course, 7.5 credits

Innehåll
• Tematiskt innehåll, se särskilt dokument.

Examination
Delkursen examineras genom ett seminarium och en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 30 hp inom ämneslärarprogrammet varav 22,5 hp UVK ska ingå. Genomgången kurs Historia för ämneslärare, 1-30 hp varav minst 7,5 hp ska var godkänt eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LH7N10
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 34 - vecka 03 2021
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Radu Harald Dinu
Examinator
Johannes Heuman
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
45000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L0230
Last modified 2020-06-05 07:30:56

Content updated 2020-08-25