Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Historia för ämneslärare 7-9, 61-90 hp 30 hp

Kursinnehåll

Delkurs 1: Examensarbete I, 15 hp
Degree Project I, 15 credits

Innehåll
• Utformande av forskningsplan
• Informationssökning
• Vetenskapligt skrivande
• Kritisk granskning av vetenskapliga texter
• Författande och försvarande av vetenskaplig litteraturstudie

Examination och betyg
Delkursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd och Väl Godkänd.

Delkursen examineras genom ett examensarbete, försvar av detta vid ett seminarium och opposition på annan students arbete.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

Delkurs 2: Examensarbete II, 15 hp
Degree Project II, 15 credits

Innehåll
• Planering och genomförande av vetenskaplig studie
• Kritisk granskning av vetenskapliga texter
• Författande och försvarande av vetenskaplig uppsats

Examination och betyg
Delkursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd och Väl Godkänd.

Delkursen examineras ett examensarbete, försvar av detta vid ett seminarium och opposition på annan students arbete.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 150 hp inom ämneslärarprogrammet varav 45 hp UVK och Historia 1-60 hp måste ingå eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: LH7T21
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Johannes Heuman
Examinator
Jennie Ahlgren
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
45000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1154
Last modified 2020-12-14 10:54:25

Content updated