Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Matematik IV för grundlärare 4-6 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Centralt innehåll som behandlas i kursplanen för matematik i grundskolans läroplan
  • Matematikdidaktisk forskning
  • Lärandeteorier och didaktiska perspektiv med betydelse för undervisning och lärande i matematik
  • Kollegialt lärande
  • Variationsteoretiska begrepp
  • Learning study som interventionsstudie
  • Analys av elevers förståelse av matematik
  • Lektionsdesign

Förkunskapskrav

Godkända kurser om minst 135 hp inom grundlärarprogrammet 4-6 varav 26 hp Matematik inklusive VFU III ska ingå. Därutöver krävs genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-6) eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: LMAR26
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 39 - vecka 43
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Anna-Lena Ekdahl
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L0203
Last modified 2020-09-14 11:45:18

Content updated 2020-08-25