Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Marknads- och kommunikationsrätt 7,5 hp

Hur bör en marknadsförare agera vid marknadsföring av sin uppdragsgivares produkter? Vilka begränsningar finns? Att känna till vilka marknadsrättsliga regler och normer som gäller i Sverige, inom EU och internationellt bland annat
angående vad som anses vara tillåten eller godkänd marknadsföring, är nödvändigt för marknadsförare och kommunikatörer, för att de på ett ansvarsfullt sätt ska kunna bedriva sitt arbete. Förutom marknadsrätt omfattar kursen även tryck- och yttrandefrihet, offentlighet och sekretess, och viktiga skillnader mellan att arbeta med kommunikation inom privat och offentlig sektor tydliggörs. Vidare behandlas
konkurrensrätt, avtalsrätt samt immaterialrättsliga regler såsom upphovsrätt och varumärkesrätt. Under senare delen av kursen fördjupar sig studenterna i en
skriftlig gruppuppgift inom praktisk marknadsrätt.
Kursen riktar sig till dig som redan arbetar som kommunikatör eller marknadsförare och som vill spetsa din juridiska kompetens, men också till dig som behöver kunskapen i ditt framtida yrkesliv.

Kursinnehåll

  • Marknadsrätt
  • Könsdiskriminerande reklam
  • Kommersiell information kontra icke-kommersiell information
  • Konkurrensrätt
  • Tryck- och yttrandefrihet, offentlighet och sekretess
  • Den juridiska ansvarskedjan vid tryck- och yttrandefrihetsbrott
  • Rättsliga aspekter på sociala medier
  • Grundläggande avtalsrättsliga principer
  • Immaterialrättsliga perspektiv inklusive upphovsrätt

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LMKG17
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2024: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
25%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Anna Sellin
Examinator
Anna Sellin
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L4055
Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Campus
Termin
Våren 2024: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
25%
Ort
Jönköping
Kurstid
EFT
Platser
5
Kursansvarig
Anna Sellin
Examinator
Anna Sellin
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-22647
Last modified 2024-04-18 14:47:54