Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Teknik 7,5 hp

Kursinnehåll

 • Teknikens historia och tekniksyn
 • Sociala och miljömässiga konsekvenser av teknikval
 • Konstruktioners mekanik och hållfasthet
 • Papper, wellpapp, plast och andra enkelt tillgängliga material
 • Elektricitet i enkla konstruktioner
 • Hemmets och närmiljöns teknik
 • Teknik utomhus
 • Programmering
 • Undervisning för åk 4-6 i teknik, med utgångspunkt i elevers erfarenheter, förförståelse och begreppsbildning, t.ex. tekniska system, mekanik, hållfasthet
 • Teknik och genus
 • Tekniska system
 • Bedömning av teknikarbete

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 30 hp inom grundlärarprogrammet varav 22,5 hp UVK ska ingå. Genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-2) eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: LNAN17
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 44 - vecka 03 2021
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Eva-Lena Jonsson
Examinator
Per Askerlund
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L0218
Last modified 2020-06-05 07:46:53

Content updated 2020-08-25