Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Biologi 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Ekosystemens struktur och dynamik
  • Naturtyper i närområdet
  • Människans beroende av och påverkan på ekosystem; ekosystemtjänster och hållbar utveckling
  • Tolkning och kommunikation av fältstudier
  • Evolutionsteori: variation, selektion och artbildning
  • Systematisk översikt av organismvärlden
  • Kroppens organsystem
  • Undervisning för åk 4-6 i biologi, med utgångspunkt i elevers erfarenheter, förförståelse och begreppsbildning t.ex. kretslopp, partikelmodell, kropp och hälsa, sex och samlevnad, beroendeframkallande medel
  • Olika arbetsformer och arbetssätt för undervisning i naturvetenskap t.ex. undersökande och estetiska arbetssätt, fältstudier, utomhusdidaktik
  • Aktuell biologididaktisk forskning

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 30 hp inom grundlärarprogrammet varav 22,5 hp UVK ska ingå. Genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-2) eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: LNGN17
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 34 - vecka 43
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Ellen Almers
Examinator
Per Askerlund
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L0193
Last modified 2020-06-05 07:47:48

Content updated 2020-08-25