Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Psykologi för skolans lärare 7,5 hp

En kurs för pedagoger på skolans alla nivåer som vill veta mer, om grunderna för skolans psykologi. Kursen ger kunskaper i beteendevetenskap och därmed en djupare förståelse för lärarrollen och samspelet i klassrummet och skolan. I kursen jämförs vetenskapliga fakta med ideologiska övertygelser och mål vilket kan förenkla pedagogens yrkesroll.

Kursinnehåll

  • Klassrummets antropologi
  • Klassrummets pedagogiska psykologi
  • Gruppdynamik
  • Fördomar, attityder och kulturdynamik
  • Motivation
  • Ledarskap och management i klassrummet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LPSG19
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
3
Termin
Våren 2021: vecka 09 - vecka 18
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Distans med 3 träffar
Platser
30
Kursansvarig
Emma Neal
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Anmälningskod
HJ-22695
Last modified 2020-09-17 16:46:51

Content updated