Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Sociologi, 31-60 hp 30 hp

Kursen syftar till att öka kännedomen om sociologins teoretiska grunder och metodologiska anslag. Kursen behandlar bland annat klassisk och modern sociologisk teori samt sociologiska metoder och ger en fördjupad förståelse av sociala förhållanden. Kursen ger fördjupad träning i sociologisk analys och tillämpning av sociologiska kunskaper och avslutas med en mindre uppsats där du väljer att fördjupa dig i en sociologisk problemställning.

Kursinnehåll

  • Klassisk sociologisk teori, 7,5 hp
  • Modern sociologisk teori, 7,5 hp
  • Sociologiska metoder, 7,5 hp
  • Uppsats, 7,5 hp

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser Sociologi 15 hp och Identitet, kultur och samhälle. Sociologiska perspektiv 15 hp eller Sociologi, 1–30 hp eller motsvarande

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: LS3K12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kommande kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2022: vecka 34 - vecka 03 2023
Våren 2023: vecka 04 - 23 (Fortsättning)
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Platser
30
Kursansvarig
Maarja Saar
Examinator
Tobias Samuelsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
45000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-12835
Last modified 2022-04-27 16:43:53