Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Geografi 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Introduktion till grundläggande geografiska begrepp, processer och frågeställningar inom geografi
  • Ämnets framväxt, samt dess roll inom utbildning och forskning
  • Jordens uppbyggnad samt hur jordytan formas av endogena och exogena processer
  • Mänskliga aktiviteters påverkan på naturlandskapet och de naturliga förutsättningarnas påverkan på kulturlandskap och samhällen
  • Kartans uppbyggnad och geografiska informationssystem (GIS)
  • Geografididaktikens grunder
  • Geografiundervisningens innehåll och metod i grundskolans årskurs 4-6

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 30 hp inom grundlärarprogrammet varav 22,5 hp UVK ska ingå. Genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-2) eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: LSAN17
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 39 - vecka 43
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Helena Anderström
Kursansvarig
Therese Schoultz
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L0205
Last modified 2020-06-05 07:46:51

Content updated 2020-08-25