Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Specialpedagogik för grundlärare F-3 (UVK) 7,5 hp

Kursinnehåll

• Specialpedagogiska perspektiv och teoribildningar i ett nationellt, internationellt, historiskt, hållbart och etiskt perspektiv
• Vetenskapliga metoder och förhållningssätt (forskningsetiska principer, fallstudier, etnografi)
• Mötet mellan skolans krav och individers varierande behov och förutsättningar för lärande och utveckling
• Organisering av inkluderande lärandemiljöer med fokus på främjande, förebyggande och stödjande åtgärder
• Samverkansformer och samverkanspartners på lokal, regional och nationell nivå
• Pedagogisk utredning, extra anpassningar och åtgärdsprogram
• Digitala verktyg i lärmiljön utifrån förebyggande och kompenserande perspektiv
• Möjligheter och hinder för elevers tal-, läs-, skriv- och matematikutveckling
• Beteenderelaterade svårigheter
• Krissituationer
• Elever i komplicerade livssituationer

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 135 hp inom grundlärarprogrammet F-3 samt genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-6) eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: LSGR26
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 34 - vecka 38
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Gun Sand
Examinator
Gunvie Möllås
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L0207
Last modified 2020-09-14 11:53:07

Content updated 2020-08-25