Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Utforskande matematik i förskolan 15 hp

Kursinnehåll

 • Antalsuppfattning, taluppfattning
 • Geometri, mönster och samband
 • Orientering i tid och rum
 • Sortering och klassificering
 • Mått och mätning
 • Problemlösning
 • Observation, analys och granskning av matematikens roll i förskolans verksamhet
 • Matematikens relevans i förskola
 • Musik, rörelse och bild som didaktiska verktyg i arbetet med barns matematiska utveckling
 • Lärarens uppdrag mål och riktlinjer enligt styrdokumenten
 • Teoretiska perspektiv och konsekvenser för matematiklärande
 • Informationssökning

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 30 hp inom förskollärarutbildningen varav 22,5 hp UVK ska ingå. Genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-2) eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LUMK16
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 44 - vecka 03 2021
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Ulla-Lena Simonsson
Examinator
Anna-Lena Ekdahl
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L0252
Last modified 2020-09-14 12:22:59

Content updated 2020-08-25