Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Verksamhetsförlagd utbildning III för förskollärare 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen är förlagd till anvisad VFU-plats där studenterna följer och aktivt deltar i verksamheten utifrån kursens målbeskrivning. VFU:n skall genomföras i för förskollärarexamen relevant verksamhet.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 75 hp inom förskollärarutbildningen varav VFU II och 30 hp UVK från termin 1 samt 30 hp förskolepedagogik ska ingå. Genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-4) eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: LVFN16
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 44 - vecka 48
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Annika Almqvist
Kursansvarig
Annika Almqvist
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L0315
Last modified 2021-05-18 09:35:21