Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) - Internationellt arbete 15 hp

Kursinnehåll

  • Observation av IA-relaterade arbetsuppgifter
  • Genomförande av IA-relaterade arbetsuppgifter i en organisationskontext
  • Genomförande av ett eget arbete som studenten själv ansvarar för och som studenten och handledaren/kontaktpersonen på VFU-platsen har enats om

Kursens innehåll planeras mellan HLK, den enskilda studenten och utsedd handledare inom mottagande organisation efter de förutsättningar och behov som finns och ovan beskrivna lärandemål.

Förkunskapskrav

Genomgångna terminer 1-4 inom programmet Internationellt arbete varav minst 82,5 hp ska vara godkända kurser.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: LVIN18
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 42 - vecka 51
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L0254
Last modified 2020-09-03 09:24:05

Content updated 2020-08-25