Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Vetenskapsteori och metod, psykologi I 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Vetenskapsteoretisk orientering
  • Kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder
  • Analys av empiriskt material, kvantitativt liksom kvalitativt
  • Principer för vetenskapligt arbete
  • Forskningsprocessens olika steg
  • Forskningsetik
  • Vetenskapligt skrivande och kommunikation

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt 37,5 hp inom det samhällsvetenskapliga området varav 15 hp i Psykologi.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LVPK17
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 34 - vecka 38
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Vezir Aktas
Examinator
Roland Persson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L0271
Last modified 2020-06-05 07:48:25

Content updated 2020-08-25