Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

BIM 2 Analys och simulering - Utformning 6 hp

Kursinnehåll

Kursen innehåller en fördjupad användning av relevanta digitala verktyg för att skapa, simulera, analysera och värdera byggnadsinformationsmodeller.

Kursen innehåller följande moment:
-fördjupad kunskap om uppbyggnad och utnyttjande av informationen i en byggnadsmodell
-överslagsmässig dimensionering av en byggnads stomme, med hänsyn till olika stommaterial
-simulering av lastflödet i en byggnads bärande stomme
-utformning av en byggnad med hjälp av komfortsimulering, till ex. ljus, värme, fukt och ljud
-analys av byggnadens användbarhet, till ex. rum, säkerhet, tillgänglighetsanalys
-kostnadsanalys
-projektuppgift som redovisas gruppvis i rapportform

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Byggmaterial och byggteknik 1, 7,5 hp, Bostadsplanering, 6 hp samt Konstruktionsteknik 1, 6 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: T2UK18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 43 - vecka 02 2021
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Annika Moscati
Examinator
Annika Moscati
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
13002kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T0244
Last modified 2020-08-06 13:23:54

Content updated 2020-08-25