Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

BIM 4 Projektering och produktion - Hus 9 hp

Kursinnehåll

Kursen innehåller praktiska moment i projektering av byggnader med speciell betoning på BIM, byggnadsinformationsmodellering för framtagning av produktionshandlingar. Vidare ingår i kursen en fördjupning av arbete med och lösning av sammansatta problemställningar i funktionellt, konstruktivt, hållbart och ekonomiskt avseende med beaktande av estetiska aspekter, hållbarhetsaspekter (social-, ekonomiska- och ekonomiska aspekter) och produktionsfaktorer. Kursen innehåller också en fördjupning i byggentreprenadföretagets produktionskalkylering, anbudsförfarande och produktionsstyrning med tillhörande planerings- och produktionsteknik med stöd av digitala modeller.

Kursen bedrivs i projektform och innehåller planering och styrning av projekt för samordning och kvalitetssäkring.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive BIM 3 Analys och verifiering - Hus, 3 hp, Produktionsstyrning, 6 hp, Konstruktionsteknik 2, 6 hp samt Energi och installationsteknik, 6 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: T4HN10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 03 - vecka 12
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Samer El Kari
Examinator
Samer El Kari
Kursansvarig
Åke Solfeldt
Examinator
Åke Solfeldt
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
19503kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T1076
Last modified 2020-12-14 14:20:26

Content updated