Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Informationsarkitektur (Information Architecture) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen innehåller grundläggande informationsarkitektur och hur denna kan användas för att designa digitala produkter och tjänster, koncept och metoder som kan användas i praktiken samt en övergripande syn på hur informationsarkitektur bidrar till designprocessen i informationsbaserade sammanhang, produkter och tjänster.
Kursen innehåller följande moment:
- att använda information som material vid skapandet av delade digitala miljöer
- att applicera informationsarkitektoniska koncept och metoder på verkligheten
- att evaluera vilka informationsarkitektoniska ramverk och verktyg som är lämpligast i en given projektkontext
- specifikation och design av informationsarkitekturer för produkter och tjänster
- att applicera kunskap och förmåga i projektarbete och samarbeten

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för programmet samt genomgången kurs Användarstudier, 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TAUK17
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 43 - vecka 02 2021
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
He Tan
Kursansvarig
Domina Kiunsi
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16253kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T0342
Last modified 2020-10-21 10:49:10

Content updated 2020-08-25