Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Entreprenörskap och affärsplanering 6 hp

Kursinnehåll

Kursen ger fördjupande kunskaper och förmågor inom entreprenörskap och affärsplanering.

Kursen innehåller följande moment:
Entreprenörskap
-Utvecklingen av entreprenörskap som teoretiskt begrepp
-Entreprenörskap som samhällsfenomen i olika sammanhang
-Entreprenöriella processer, tankesätt och aktiviteter
-Koppling till närliggande begrepp: innovation, utveckling och kreativitet
-Hur idéer och möjligheter uppstår och utvecklas till en affärsverksamhet i såväl befintliga som nya organisationer, samt hur olika typer av osäkerhet kan hanteras i den processen
Affärsplanering
-Upprättandet av en affärsplan
-Affärsplaneringens roll i företaget
-Affärsplanens innehåll
-Processen för affärsplanens upprättande
-Juridiska företagsformer
-Påverkande Lagstiftning
-Företagets Intressenter
-Formulering av vision, mission och affärsidé
-Affärsstrategi och dess roll i företagandet
-Riskanalys
-Olika perspektiv på hur företagandet – i nya och befintliga – går till

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik C. Eller: Matematik 3b/3c.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: TEAG15
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 34 - vecka 42
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Mats Thilen
Kursansvarig
Mats Thilen
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
13002kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T0161
Last modified 2020-08-11 17:12:17

Content updated