Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Grundläggande simulering av produktionsflöden (Basic Production Flow Simulation) 3,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

I spåren av industri 4.0 blir det än mer viktigt att använda simulering för att demonstrera produktivitetsförbättringar innan investeringar görs och minska ledtiden i produktionsutvecklingsprojekt. I denna kurs kommer du att utveckla kunskaper och färdigheter i en steg för steg process för att komma igång med produktionsflödessimulering.

For more information see https://ju.se/studera/valj-utbildning/kompetensutveckling---uppdragsutbildning/tekniska-hogskolan/grundlaggande-simulering-av-produktionsfloden-35hp.html

Kursinnehåll

Kursen behandlar design av produktionssystem och modellering av produktionsflöden med hjälp av diskret händelsestyrd simulering, samt använder flermålsoptimering för att identifiera bästa avvägningar/lösningar för en specifik design. Grundläggande koncept tillhandahålls för att studenten ska kunna identifiera produktions- och underhållsdata för inmatning av indata i modeller. Kursen ger grundlläggande färdigheter i simulering för att utvärdera produktionssystemets prestanda, vilket innefattar nyckeltal såsom produktionstakt/throughput, ledtid, Produkter I Arbete (PIA), backlog/produktionssläp och mer. Kursen är utformad speciellt för arbetande yrkesverksamma som vill börja utforska resursen simulering och flermålsoptimering för att påbörja sin Industri 4.0-resa med dessa färdigheter. Kursen lämpar sig för roller som tekniker, ingenjörer, första linjens chefer, produktionspersonal som är tilltänkta nya roller för att bidra till att öka produktionsprestandan, produktionsplanerare, internlogistiker och många andra roller.

Kursen innehåller följande moment:
- Utvärdering av produktionsprestanda
- Analys och implementering av produktionsstrategier
- Design av produktionssystem, som kan innefatta hållbarhet och underhåll, produktionsfilosofier, layout och organisatoriska lösningar
- Sambandet mellan underhållsverksamhet och produktionsverksamhet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt 2 års arbetslivserfarenhet (eller motsvarande). Sökande med akademisk examen om minst 180 hp inom Tekniska/Naturvetenskapliga området medges dispens från kravet på arbetslivserfarenhet.

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: TGSG13
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Våren 2023: vecka 03 - vecka 13
Studietakt
25%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Platser
4
Kursansvarig
Gary Linneusson
Examinator
Gary Linneusson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
8750kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-23122
Last modified 2023-01-13 16:48:10