Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Hållbar produktframtagning 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen behandlar hur miljöaspekter och andra hållbarhetsaspekter påverkar och kan hanteras i industriell verksamhet, med särskilt fokus på industriella produktframtagningsprocesser.

Kursen innehåller följande moment:
- Hållbarhets- och livscykelbegreppen
- Hållbara försörjningskedjor
- Hänsynstagande till miljöaspekter och andra hållbarhetsaspekter i produktutveckling och produktion
- Cirkulära system, inkl. affärsmodeller, återtillverkning, etc

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive Industriell ekonomi 7,5 hp samt Material i produkt och tillverkningsprocess 15 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: THPN10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 34 - vecka 42
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
David Eriksson
Examinator
David Eriksson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16253kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T0377
Last modified 2020-09-21 07:37:19

Content updated 2020-08-25